Tilbud på stålhall

Tilbud: 10x17 meter lagerhall, stålhall, garasje, landbruksbygg o.l. selges rimelig

Stålhall selges - hyggelig tilbud på stålhall på 10x17 meter.

P.S. Hallen kan leveres på få uker (kun frakttid - evt. montasje i tillegg).
Lagerhall 10x17 meter

PRIS
Byggesettet som vist på tegningen kan vi nå tilby til ca. kr. 115.500,- + mva. = kr. 144.375,- inkl. mva.
Frakt fra vår samarbeidsfabrikk i Litauen der dette produseres tilkommer med ca. 25-30.000,- inkl. mva. til Oslo og omegn. Frakten for levering til Sør-Norge, Vestlandet, Trøndelag eller Nord-Norge blir beregnet i hvert enhelt tilfelle, så fint om vi får oppgitt postnummer og sted der det er planlagt bygget.

Byggesett inkl. frakt kommer på fra kr. 137.500,- + mva. = kr. 171.875,- inkl. mva. og inkl. frakt.
Den endelige prisen på hallen vil både avhenge av produksjonskapasitet, EURO kurs og stålpriser så dette vil vi måtte ta en del forbehold om på bestillingstidspunktet.
NB! Dette er priset lavt på grunn av at teknologien er meget enkel, og dette er levert flere steder allerede. Vi ønsker dessuten et volumsalg og har derfor valgt en lav pris for å gjøre dette tilgjengelig og interessant for så mange som mulig.


Lagerhall 10x17 meter sammensatt   Lagerhall 10x17 meter med canvas

Lagerhall 10x17 meter mde torv på taket   Lagerhall 10x17 meter byggesett produsert

LEVERINGSTID
Det er kun noen få ukers leveringstid (kun frakttid - montering kommer evt. i tillegg).
Øvrige bestillinger: Stålet og rammeverket til hallen kan produseres på ca. 2-4 uker i Litauen, og leveres med lastebil i løpet av noen dager deretter.
Prisen er litt avhengig av kronekurs og prisen pr. tonn for stålet.

BYGGETS MÅL / DIMENSJONER / TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Dette bygget er på 10 m. (bredde) x 17 m. (lengde) men kan tilpasses / endres etter egne ønsker og behov.
Taket og konstruksjonen er dimensjonert for en snølast på 350 kg/m2
Byggesettet inneholder kun stålleveransen. Annet tilbehør kan leveres mot tillegg.
Mellom hver søyle er det 4,25 meters avstand, så perfekt for å slippe ned imellom 6’’ laftet tømmer (f. eks. 6’’ x 10’’) som slepplaft.
Høyde fra gulv og til gesimshøyde (vegghøyde) er 3,5 meter.
I gavlene kan man ha porter på mer enn 4,5 meters høyde dersom ønskelig.
Taket har en vinkel på 25 grader men andre takvinkler kan også lages mot endring.
Stålkonstruksjonen leveres i utgangspunktet i grå grunning for holdbarhet, og kan overmales med nærmest alle mulige farger mot et lite tillegg.

NB! Vi kan levere etter skreddersydde mål, de ovennenvte målene er kun et eksempel på denne hallen.

TILBEHØR
Vi kan f. eks. levere z-profiler og uisolerte takplater til hele bygget for ca. kr. 77.000,- + mva. = kr. 96.250,- inkl. mva.
Uisolerte veggplater kan leveres for ca. kr. 48.400,- + mva. = kr. 60.500,- inkl. mva. for dette bygget. Hvis dette leveres sammen med stålkonstruksjonen må vi ta forbehold om plass på samme bilen, ellers tilkommer frakt for en bil til. Alternativt bestilles dette utenom senere fra Sverige eller Norge etter hva som lønner seg.
Laftet tømmer må vi sjekke i hvert enkelt tilfelle da prisen avhenger av kapasitet og om det er rundtømmer som er laftet eller om det laminert laft.
Ut over stålplater på taket så kan dette også prosjekteres / leveres med canvas / PVC tak for en meget enkel løsning eller til og med torv / mose på taket (se vedlegg på begge alternativer).

MONTERING
Dette er i utgangspunktet meget enkelt å koordinere på egen hånd ved å bestille noen lokale håndverkere, men hvis det trengs så kan vi evt. formidle kontakt med noen håndverkere som kan utføre dette.

ENDRINGER
Disse byggene kan enkelt forlenges med 4,25 meter etter hvor langt bygg man ønsker, evt. forkorte tilsvarende. Da justeres prisen deretter, men med ovennevnte forutsetninger så har man i alle fall en pris å gå ut i fra med de oppgitte målene til grunn.
Dersom vi må prosjektere om bygget med andre bredder eller takvinkler så tilkommer kostnader for statiske beregninger samt nye konstruksjonstegninger. Disse konsulenttjenestene kan vi tilby til konkurransedyktige priser.

IMPORT OG BETALING
På grunn av at dette skal importeres og myndighetene krever fullt utlegg for moms ved import, så må byggesettene forskuddsbetales før de fraktes over grensen. Dette også for å kunne holde så lave priser som mulig uten noen form for risiko eller økonomiske utlegg.
Det gis en firmagaranti for innskutt beløp frem til bygget er levert på byggeplass mot et lite tillegg (de faktiske gebyrene for å tegne en slik bankgaranti).

FORUTSETNINGER / KRAV / ANSVAR
Det gis garanti på selv stålleveransen iht. EU standard.

Tiltakshaver må ha sørget før nødvendige tillatelser fra kommune / landbruksmyndigheter / andre instanser for å kunne bygge dette etter de gjeldende lover og regler som gjelder for hvert prosjekt. Dersom ønskelig kan vi formidle kontakt til arkitekt eller tilsvarende som ansvarlig søker.

Det forutsettes også at det har blitt utført nødvendige grunnundersøkelser for å garantere at grunnen tåler et slikt bygg i forhold til fundamentering og sikring av grunnen. Dersom man er usikker bør man undersøke grunnforholdene ved å leie inn ekspertise til å undersøke de geotekniske forholdene, seismiske forhold osv.
Eventuelle problemer i ettertid på grunn av grunnforholdene er tiltakshavers egen risiko og kostnad. Dette gjelder også dersom vi har formidlet håndverkere til å støpe evt. fundament eller punkter for søylene, bistått med montering av råbygget osv.

Det tas forbehold om eventuelle feil, valutakurser og øvrige forhold som er utenfor vår kontroll.

KONTAKT
Via en av våre samarbeidende firmaer eller vårt eget selskap Hero Bygg og Eiendom AS kan vi levere håndverkstjenester for oppsetting og ferdigstillelse av stålhaller, artkitekttjenester i forbindelse med søknad om oppføring av stålhaller, ingeniørtjenester for statiske beregninger av stålhaller osv. Ring for mer info på 90828028 eller send e-post tilSøkeord: stålhall, stålhaller, stål, lagerhall, lagerhaller, lagerbygg, fabrikkhall, fabrikkhaller, fabrikkbygg, forretningsbygg, verkstedhall, verkstedhaller, verkstedbygg, produksjonshall, produksjonshaller, produksjonsbygg, industribygg, næringsbygg, stålkonstruksjon, stålkonstruksjoner, bygg, hall, haller, tak, fiskeoppdrett, fiskeoppdrettshall, oppdrettshall, oppdrettshaller, idrettshall, idrettshaller, nybygg, ridehall, ridehaller, utstillingshaller, stålbygg, redskapshus, redskapshall, redskapshaller, hus, garasje, garasjer, garasjebygg, kontorbygg, takoverbygg