Stålhall 10x17 meter, Orset Gård, Torvikbukt

Isolert del ca. 1/3 og resten uisolert med 4 store porter på langsiden.

 

Driftsbygg 10x17m med porter på hele gasaden

Driftsbygg 10x17m med porter på hele gasaden

Driftsbygg 10x17m fra isolert del

Driftsbygg 10x17m fra isolert del

Driftsbygg 10x17m fra baksiden

Driftsbygg 10x17m fra baksiden

Driftsbygg 10x17m fra innsiden

Driftsbygg 10x17m fra innsiden