Prisantydninger

Våre arbeidere tar en variabel, lav timespris avhengig av hva slags type prosjekt og dets varighet, men vi gir også fastpriser.
Vi har flere engasjerte byggelag som jobber for oss og i tillegg har vi samarbeidspartnere som leies inn til ulike oppdrag både i vårt område og andre steder i landet også.

Vi tilbyr nybygging, renovering og oppussing og utfører både innvendige og utvendige arbeider. I tillegg har vi samarbeidende gravere, rørleggere og elektrikere som settes inn ved behov alt etter type jobb.

Vi har sentral godkjenning for trekonstruksjoner via vårt samarbeidsfirma Nordihus Consult, og vi har gode referanser.

ARKITEKTTJENESTER

Arkitekttegningner til byggesøknader i plan, fasade og snitt tilbyr vi fra kr. 16.000,- + mva. (kr. 20.000,- inkl. mva) og oppover for komplett sett alt etter hvor stort bygget er.

BYGGESØKNADER

Pris på forespørsel, da det finnes mange ulike typer søknader. Vi har samarbeidende arkitekter som kan ta komplett byggesøknad med alt fra tegninger til ferdig innlevet søknad.

HUSPRISER

Vi tilbyr en lavenergi standard bolig nøkkelferdig satt opp på ringmur for ca. kr. 20-25.000,- pr. kvm. inkl. mva. alt etter kompleksiteten på bygget og hva slags typer vinduer som skal følge med, inkludert montering og transport . Vinduene som følger med tilfredsstiller selvsagt U-verdier etter TEK10. Man kan få levert H-type vinduer, i pvc eller med treomramming alternativt med aluminiumsomramming osv.

Et råbygg kan leveres for mellom 12.000,- - 15.000,- + mva. pr. m2 over grunnmur inkludert vinduer, dører, montering og transport. Dette leveres da til et byggefirma som så kan levere resten til nøkkelen i døren.

For interiørarbeidene kan det ved levering av et råbygg også avtales å levere delvis plateslåtte tak og vegger klare for maling og tapetsering, eller komplett nøkkelferdig leveranse.

LEVERINGSTIDER

Leveringstidene på et komplett bygg er ca. 6 -12 uker for produksjon av seksjonene fra bekreftet bestilling etter at byggesøknaden er godkjent. Monteringstiden for selve råbygget er gjennomsnittlig 5 dager + noen dager til å tette taket og ferdigstille alt utvendig med beslag og det hele. Interiørarbeidene utføres normalet på mellom 5-8 uker, dvs. total byggetid er ca. 6-10 uker fra oppstart til ferdig bygg. Dette forutsettes at det ikke blir opphold i byggingen på grunn av værmessige eller andre uforutsette hendelser utenfor vår kontroll.

KONTAKT

For å få et eksakt pristilbud, send oss en beskrivelse med angivelse av tomteplassering, ønsket type bygg eventuelt med skisser, ønsket ferdigstillelsesgrad og innhold, til 

 eller ring mobil +47 90828028.