stålbygg

 • Arkitekttjenester

  Vi kan tilby komplette arkitekttegninger i plan, fasade og snitt til de fleste typer bygg, både trekonstruksjoner, murkonstruksjoner og stålbygg.

  Nedenfor er eksempler på 3D tegninger som også kan lages, for å illustrere hvordan et nøkkelferdig bygg kan se ut.

   

     

     

   

  Priser på arkitekttjenester og byggesaker

  For priser på byggesøknadene ved nybyging av komplette boliger, samt for enklere tiltak som tilbygg, påbygg, interiørdesign osv., be om et pristilbud. Vi kommer også på en uforpliktende befaring etter avtale.

   

  Kontakt / bestilling

  For å få et konkret pristilbud eller anmodning om en befaring, send en e-post med beskrivelse av tiltaket til: 

  Eller ring på mobil +47 90828028.

 • Hero Bygg Gruppen

  Velkommen til vår hjemmeside enten som ny eller returnerende kunde eller som samarbeidspartner. For å kunne håndtere ulike oppdrag innen bygg- og anlegg, både nybygging, oppussing, rehabilitering samt eiendomsinvesteringer for utvikling og salg så eier og driver vi flere selskaper samt har alliert oss med flere samarbeidspartnere så vi kan utføre selv de største byggeoppdrag.

  gronnegata11kjokkenny
  torjusbakken17dstueny
  bjornfarmannsagte7badnytt
  torjusbakken17dterrassenny
  wilhelmsgate 5astueny
  gronnegata11badny
  torjusbakken17dkjokkenny
  gronnegata11stueny
  torjusbakken17dspisestueny
  holmboesgate1stueny
  wilhelmsgate 5akjokkenny
  holmboesgate1kjokkenny
  bjorfarmannsgate7spisestueny

  Vi har som mål å være en konkurransedyktig totalleverandør innenfor bygg- og anleggsbransjen gjennom våre selskaper eller via våre øvrige samarbeidspartnere. Ved totalentrepriser, eller ved bygging av større prosjekter gjøres dette normalt sammen med en eller flere av våre samarbeidsfirmaer. Vårt virksomhetsområde er stort sett Oslo og Akershus samt deler av Østfold, Buskerud, Vestfold og Nes for vår kjernevirksomhet som er oppussing, rehabiliering, påbygging og tilbygging, mens byggesett eller nøkkelferdige bygg kan leveres over hele landet også.

  Vi har avtaler med mange boligfabrikker for produksjon og import av elementer og/eller moduler til eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, mindre leilighetskomplekser, garasjeanlegg og hytter. Vi importerer også stålkonstruksjoner fra ulike samarbeidsfabrikker for leveranser til landbruket, ridehus, kombinasjonslokaler med garasjer og lager samt kontorer, butikklokaler, ishaller osv.

  Våre kundegrupper er selvbyggere, entreprenører, utbyggere, og eiendomsutviklere.

  Vi har ellers et selskap hvis formålet er kjøp, utvikling og salg av eiendommer. Herunder gjelder både enkeltvise prosjekter med oppsetting av eneboliger, tomannsboliger osv. til større feltutbygginger eller oppføring av leilighetskomplekser.

  Vi tilbyr også støtteoppdrag i forbindelse med boligbygging, både arkitekttjenester, byggeledelse og kontroll ved hjelp av våre engasjerte arkitekter og ingeniører. Totalt besitter vi en samlet kompetanse til å kunne bygge alt fra enkeltvise boliger til større leilighetskomplekser og til meget konkurransedyktige priser og med rask leveringstid. Utover bygging tilbyr vi også rehabilitering og oppussing av alle typer bygg både innendørs og utendørs, til både privatpersoner og firmaer. Vi kan også leie ut mannskaper til spesifikke prosjekter, og har via samarbeidsgruppen vår tilgang til et 100-talls arbeidere med god kompetanse og erfaring.

  Vi ser frem til å bidra til at byggingen går som planlagt, og at tiden fra idé til ferdigstilt bygg uansett type og størrelse blir så kort og samtidig smidig som mulig.

  Send oss en forespørsel i dag med beskrivelse av oppdraget på e-post: 

 • Tilbud på stålhall

  Tilbud: 10x17 meter lagerhall, stålhall, garasje, landbruksbygg o.l. selges rimelig

  Stålhall selges - hyggelig tilbud på stålhall på 10x17 meter.

  P.S. Hallen kan leveres på få uker (kun frakttid - evt. montasje i tillegg).
  Lagerhall 10x17 meter

  PRIS
  Byggesettet som vist på tegningen kan vi nå tilby til ca. kr. 115.500,- + mva. = kr. 144.375,- inkl. mva.
  Frakt fra vår samarbeidsfabrikk i Litauen der dette produseres tilkommer med ca. 25-30.000,- inkl. mva. til Oslo og omegn. Frakten for levering til Sør-Norge, Vestlandet, Trøndelag eller Nord-Norge blir beregnet i hvert enhelt tilfelle, så fint om vi får oppgitt postnummer og sted der det er planlagt bygget.

  Byggesett inkl. frakt kommer på fra kr. 137.500,- + mva. = kr. 171.875,- inkl. mva. og inkl. frakt.
  Den endelige prisen på hallen vil både avhenge av produksjonskapasitet, EURO kurs og stålpriser så dette vil vi måtte ta en del forbehold om på bestillingstidspunktet.
  NB! Dette er priset lavt på grunn av at teknologien er meget enkel, og dette er levert flere steder allerede. Vi ønsker dessuten et volumsalg og har derfor valgt en lav pris for å gjøre dette tilgjengelig og interessant for så mange som mulig.


  Lagerhall 10x17 meter sammensatt   Lagerhall 10x17 meter med canvas

  Lagerhall 10x17 meter mde torv på taket   Lagerhall 10x17 meter byggesett produsert

  LEVERINGSTID
  Det er kun noen få ukers leveringstid (kun frakttid - montering kommer evt. i tillegg).
  Øvrige bestillinger: Stålet og rammeverket til hallen kan produseres på ca. 2-4 uker i Litauen, og leveres med lastebil i løpet av noen dager deretter.
  Prisen er litt avhengig av kronekurs og prisen pr. tonn for stålet.

  BYGGETS MÅL / DIMENSJONER / TEKNISKE SPESIFIKASJONER
  Dette bygget er på 10 m. (bredde) x 17 m. (lengde) men kan tilpasses / endres etter egne ønsker og behov.
  Taket og konstruksjonen er dimensjonert for en snølast på 350 kg/m2
  Byggesettet inneholder kun stålleveransen. Annet tilbehør kan leveres mot tillegg.
  Mellom hver søyle er det 4,25 meters avstand, så perfekt for å slippe ned imellom 6’’ laftet tømmer (f. eks. 6’’ x 10’’) som slepplaft.
  Høyde fra gulv og til gesimshøyde (vegghøyde) er 3,5 meter.
  I gavlene kan man ha porter på mer enn 4,5 meters høyde dersom ønskelig.
  Taket har en vinkel på 25 grader men andre takvinkler kan også lages mot endring.
  Stålkonstruksjonen leveres i utgangspunktet i grå grunning for holdbarhet, og kan overmales med nærmest alle mulige farger mot et lite tillegg.

  NB! Vi kan levere etter skreddersydde mål, de ovennenvte målene er kun et eksempel på denne hallen.

  TILBEHØR
  Vi kan f. eks. levere z-profiler og uisolerte takplater til hele bygget for ca. kr. 77.000,- + mva. = kr. 96.250,- inkl. mva.
  Uisolerte veggplater kan leveres for ca. kr. 48.400,- + mva. = kr. 60.500,- inkl. mva. for dette bygget. Hvis dette leveres sammen med stålkonstruksjonen må vi ta forbehold om plass på samme bilen, ellers tilkommer frakt for en bil til. Alternativt bestilles dette utenom senere fra Sverige eller Norge etter hva som lønner seg.
  Laftet tømmer må vi sjekke i hvert enkelt tilfelle da prisen avhenger av kapasitet og om det er rundtømmer som er laftet eller om det laminert laft.
  Ut over stålplater på taket så kan dette også prosjekteres / leveres med canvas / PVC tak for en meget enkel løsning eller til og med torv / mose på taket (se vedlegg på begge alternativer).

  MONTERING
  Dette er i utgangspunktet meget enkelt å koordinere på egen hånd ved å bestille noen lokale håndverkere, men hvis det trengs så kan vi evt. formidle kontakt med noen håndverkere som kan utføre dette.

  ENDRINGER
  Disse byggene kan enkelt forlenges med 4,25 meter etter hvor langt bygg man ønsker, evt. forkorte tilsvarende. Da justeres prisen deretter, men med ovennevnte forutsetninger så har man i alle fall en pris å gå ut i fra med de oppgitte målene til grunn.
  Dersom vi må prosjektere om bygget med andre bredder eller takvinkler så tilkommer kostnader for statiske beregninger samt nye konstruksjonstegninger. Disse konsulenttjenestene kan vi tilby til konkurransedyktige priser.

  IMPORT OG BETALING
  På grunn av at dette skal importeres og myndighetene krever fullt utlegg for moms ved import, så må byggesettene forskuddsbetales før de fraktes over grensen. Dette også for å kunne holde så lave priser som mulig uten noen form for risiko eller økonomiske utlegg.
  Det gis en firmagaranti for innskutt beløp frem til bygget er levert på byggeplass mot et lite tillegg (de faktiske gebyrene for å tegne en slik bankgaranti).

  FORUTSETNINGER / KRAV / ANSVAR
  Det gis garanti på selv stålleveransen iht. EU standard.

  Tiltakshaver må ha sørget før nødvendige tillatelser fra kommune / landbruksmyndigheter / andre instanser for å kunne bygge dette etter de gjeldende lover og regler som gjelder for hvert prosjekt. Dersom ønskelig kan vi formidle kontakt til arkitekt eller tilsvarende som ansvarlig søker.

  Det forutsettes også at det har blitt utført nødvendige grunnundersøkelser for å garantere at grunnen tåler et slikt bygg i forhold til fundamentering og sikring av grunnen. Dersom man er usikker bør man undersøke grunnforholdene ved å leie inn ekspertise til å undersøke de geotekniske forholdene, seismiske forhold osv.
  Eventuelle problemer i ettertid på grunn av grunnforholdene er tiltakshavers egen risiko og kostnad. Dette gjelder også dersom vi har formidlet håndverkere til å støpe evt. fundament eller punkter for søylene, bistått med montering av råbygget osv.

  Det tas forbehold om eventuelle feil, valutakurser og øvrige forhold som er utenfor vår kontroll.

  KONTAKT
  Via en av våre samarbeidende firmaer eller vårt eget selskap Hero Bygg og Eiendom AS kan vi levere håndverkstjenester for oppsetting og ferdigstillelse av stålhaller, artkitekttjenester i forbindelse med søknad om oppføring av stålhaller, ingeniørtjenester for statiske beregninger av stålhaller osv. Ring for mer info på 90828028 eller send e-post til  Søkeord: stålhall, stålhaller, stål, lagerhall, lagerhaller, lagerbygg, fabrikkhall, fabrikkhaller, fabrikkbygg, forretningsbygg, verkstedhall, verkstedhaller, verkstedbygg, produksjonshall, produksjonshaller, produksjonsbygg, industribygg, næringsbygg, stålkonstruksjon, stålkonstruksjoner, bygg, hall, haller, tak, fiskeoppdrett, fiskeoppdrettshall, oppdrettshall, oppdrettshaller, idrettshall, idrettshaller, nybygg, ridehall, ridehaller, utstillingshaller, stålbygg, redskapshus, redskapshall, redskapshaller, hus, garasje, garasjer, garasjebygg, kontorbygg, takoverbygg